Parafia

ŚWIĘTY MIKOŁAJ, biskup Miry


Św. Mikołaj żył w IV wieku. Od młodości odznaczał się wielką wrażliwością na potrzeby materialne i duchowe drugiego człowieka. Był biskupem Miry (Azja Mniejsza). Znane są trzy legendy z życia św. Mikołaja: o uratowaniu skazanych na śmierć żołnierzy, o miłosierdziu okazanym trzem kobietom, oraz o żeglarzach i zbożu. Jest wzorem dobroci i troski o bliźnich. W liturgii wspominamy go w rocznicę śmierci - 6 grudnia.


KOściół Parafialny


Kościół składa się z dwóch części. Starsza to murowany kościół postawiony na przełomie XVIII i XIX wieku. Do niego, od strony północnej, dostawiony jest tzw. nowy kościół, wybudowany w latach 1984-1991. Dwa kościoły stanowią jedną przestrzeń sakralną.


HISTORIA PARAFII


Przybyszówka, niegdyś odrębna wieś sięgająca swymi początkami II połowy XIV stulecia, a od 2008 r. część Rzeszowa (w 1977 r. do Rzeszowa włączono pierwszą część wsi, a dwie pozostałe – 01.01.2007 i 01.01.2008 r.). Niemal od samego początku istnienia osady funkcjonowała w niej parafia z kościołem pw. św. Mikołaja.


DUSZPASTERZE


Proboszcz:

ks. Wiesław Rafacz - proboszcz od 2021

Wikariusze:

ks. Adrian Pazdan

ks. Tomasz

Inni:

ks. Tomasz Ryczek - dyrektor domu rekolekcyjnego


GRUPY PARAFIALNE


  • Ruch Światło-Życie
  • Liturgiczna Służba Ołtarza
  • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
  • Akcja Katolicka
  • Koło Misyjne