Uprzejmie prosi się tych, którzy przyjmują komunię świętą do dłoni, aby uczynili to na końcu komunikowania po lewej stronie ołtarza.