Aktualności


Triduum Paschalne

Rekolekcje Wielkopostne

Bierzmowanie

W sobotę 2 marca 2019 r. w naszej parafii miał miejsce Sakrament Bierzmowania. Uroczystość ta zgromadziła wielu młodych, gotowych  świadomie przyjąć ten sakrament i świadczyć o Bogu w swoim życiu. Młodzież do tej chwili przygotowywała się przez wiele spotkań, katechez i nabożeństw. Kandydatów przygotowywał ks. Łukasz Siwiec, za co bierzmowani są mu bardzo wdzięczni. Sakramentu udzielił ks. Bp Jan Wątroba i wygłosił do wszystkich zgromadzonych homilię. Bierzmowani zatroszczyli się także o piękno liturgii poprzez śpiew, czytanie Słowa Bożego, modlitwę wiernych i dary ofiarne. W podziękowaniu wszystkim księżom zgromadzonym na tej ważnej dla nas uroczystości na czele z księdzem Biskupem – pasterzem naszej diecezji młodzież wręczyła kwiaty.

Weronika Ciuba

Droga Krzyżowa

"Oczekiwanie na Zbawiciela"

W języku łacińskim adwent oznacza przyjście. Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny właśnie tym okresem, aby przygotować duszę i ciało na nadejście Jezusa. Można to zrobić poprzez lekturę Pisma Świętego i modlitwę. Przyozdabia się wtedy ołtarz w wieńce adwentowe.  Osobno świece i wieniec symbolizują kolejno nadzieję i wieczność Boga, natomiast cały wieniec adwentowy symbolizuje czekający w nadziei i miłości Lud Boży.

Uroczystość Chrystusa Króla

Już jutro, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, obchodzić będziemy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Zakończymy w ten sposób rok liturgiczny i będziemy oczekiwać w Adwencie przyjścia Zbawiciela na świat. Początkowo Uroczystość była obchodzona w ostatnią niedzielę października aby podkreślić, że obchodzone 1 listopada święto Wszystkich Świętych jest konsekwencją społecznego królowania Chrystusa. Przeniesiono ją na ostatnią niedzielę roku liturgicznego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i koniec w Jezusie Chrystusie.

Zmiany duszpasterskie

Decyzją ks. Biskupa Jana Wątroby po 3 latach pracy naszą wspólnotę parafialną opuszcza ks. Łukasz Ślęczka, który będzie pracował w parafii św. Katarzyny w Tyczynie. W Jego miejsce przychodzi z Jasła z parafii NSPJ i NSNMP ks. Józef Trela.

Dożynki parafialne

W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia nasza wspólnota parafialna przeżywała dziękczynienie za tegoroczne zbiory. Podczas Uroczystej Mszy św., której przewodniczył ks. Tomasz Ryczek, poświęcony został wieniec wykonany ku czci Serce NMP.