Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie 15. Niedziela zwykła rok B - 14. 07. 2024 r. 1. „Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch”- rozesłanie Apostołów przypomina nam wszystkim o naszym chrześcijańskim powołaniu na mocy przyjętego sakramentu chrztu świętego. Mamy być świadkami Jezusa Chrystusa w naszym zwyczajnym życiu. 2. We wtorek – wspomnienie Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel. 3. W przyszłą niedzielę, z racji wspomnienia św. Krzysztofa, Patrona...
Ogłoszenia duszpasterskie 14. Niedziela zwykła rok B - 07. 07. 2024 r. 1. „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”- słowa Jezusa skierowane do mieszkańców Nazaretu, swoich rodaków, niech będą dla nas przestrogą, abyśmy nie lekceważyli Zbawiciela i Jego Słowa. 2. W czwartek – święto Św. Benedykta, Patrona Europy. 3. W okresie wakacji kancelaria parafialna czynna jest we wtorki i czwartki od godz. 16.45 do 17.30....
Ogłoszenia duszpasterskie 13. Niedziela zwykła rok B - 30. 06. 2024 r. 1. „Nie bój się, wierz tylko!”- słowa Jezusa skierowane do przełożonego synagogi Jaira, któremu zmarła córeczka, są dla nas zachętą do troski o wiarę dojrzałą. 2. W środę – święto Św. Tomasza Apostoła. 3. W tym tygodniu – pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź w piątek od godz. 16.45. Chorych w domach odwiedzimy w piątek od godz. 8.30 – prosimy ich zgłaszać w...
Ogłoszenia duszpasterskie 12. Niedziela zwykła rok B - 23. 06. 2024 r. 1. „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!”- w obliczu życiowych burz, do Chrystusa, który ma moc uciszyć nasze wzburzone fale, wołajmy: Panie, przymnóż nam wiary! 2. W miesiącu czerwcu po każdej Mszy Św. wieczornej modlimy się słowami Litanii do Najświętszego Serca Jezusowego. 3. W czasie wakacji kancelaria parafialna czynna jest we wtorki i czwartki od 16.45 do 17.30. 4. W poniedziałek...
Ogłoszenia duszpasterskie 11. Niedziela zwykła rok B - 16. 06. 2024 r. 1. „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię”- w tajemnicy królestwa Bożego mamy swój udział pełniąc wolę Bożą, codziennie mówiąc Bogu TAK. 2. W miesiącu czerwcu po każdej Mszy Św. wieczornej modlimy się słowami Litanii do Najświętszego Serca Jezusowego. 3. W czwartek 20 czerwca o godz. 18.00 – Msza Św. na zakończenie Roku Szkolnego. Zapraszamy dzieci,...
Ogłoszenia duszpasterskie 10. Niedziela zwykła rok B - 09. 06. 2024 r. 1. „(…) kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką”- należymy do rodziny Jezusa, gdy pełnimy wolę Bożą, tzn. robimy to, czego oczekuje od nas Pan Jezus. 2. W miesiącu czerwcu po każdej Mszy Św. wieczornej modlimy się słowami Litanii do Najświętszego Serca Jezusowego. 3. We wtorek i czwartek od godz. 17.00 - adoracja Najświętszego Sakramentu. W poniedziałek, środę i sobotę o godz....
Ogłoszenia duszpasterskie 9. Niedziela zwykła rok B - 02. 06. 2024 r. 1. „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu”- te słowa Pana Jezusa, który jest Panem szabatu, przypominają nam dzisiaj, że dla Niego najważniejszy jest człowiek i jego dobro. 2. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego przeżycia uroczystości Bożego Ciała: - Siostrom Służebniczkom i rodzicom dzieci przedszkolnych, członkom Akcji...
Ogłoszenia duszpasterskie Uroczystość Trójcy Przenajświętszej rok B - 19. 05. 2024 r. 1. „(…) oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”- niech ta Jezusowa obietnica będzie dla nas źródłem nadziei i radości. 2. Gościmy dzisiaj w naszej parafii ks. Grzegorza Dąbrowskiego z parafii bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie, który głosi nam Słowo Boże. Nasz dekanat został wyznaczony do pomocy materialnej dla tej parafii budującej nowy kościół....
Ogłoszenia duszpasterskie Uroczystość Zesłania Ducha Świętego rok B - 19. 05. 2024 r. 1. „Gdy(...)przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy”- zapraszajmy dzisiaj Ducha Świętego do swojego życia, aby nas oświecał i prowadził. 2. Dzisiaj kończy się okres wielkanocny. Jutro – święto NMP Matki Kościoła. Msze Św. o godz. 7.00, 9.00 i 18.00. W czwartek – święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W przyszłą niedzielę – uroczystość...
Ogłoszenia duszpasterskie Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego rok B - 12. 05. 2024 r. 1. „(…) Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga”- Zmartwychwstały Pan powrócił do Ojca i otrzymał wszelką władzę, aby być dla nas zbawieniem. 2. W czwartek – święto św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski. 3. W sobotę 19 maja o godz. 10.00 w Katedrze Rzeszowskiej – święcenia kapłańskie przyjmie 3 diakonów naszej diecezji. Polecajmy ich w naszych modlitwach....

Show more