Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie 4. Niedziela Wielkanocna rok B - 21. 04. 2024 r. 1. „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce”- Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały, Dobry Pasterz, nieustannie oddaje za nas Swoje życie i jest dla nas Źródłem Życia. 2. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. 3. We wtorek – uroczystość św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, Patrona Polski; w czwartek – święto św. Marka Ewangelisty....
Ogłoszenia duszpasterskie 3. Niedziela Wielkanocna rok B - 14. 04. 2024 r. 1. „Pokój wam!(…). Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem”- Zmartwychwstały Pan przynosi nam Swój pokój i chce, abyśmy rozpoznawali Go po chwalebnych Ranach, które są dowodem Jego tożsamości, a dla nas źródłem zbawienia. 2. Dzisiaj rozpoczyna się XVI Ogólnopolski Tydzień Biblijny. W tym roku jest on obchodzony pod hasłem: „Powołani do wspólnoty – komunii z Bogiem i bliźnimi w...
Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Miłosierdzia Bożego - 07. 04. 2024 r. 1. „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”- Zmartwychwstały Pan wypowiada dzisiaj nad nami Swoje błogosławieństwo, a my prośmy o dar dojrzałej wiary dla siebie i naszych bliskich. 2. Dzisiaj 2. niedziela wielkanocna - Niedziela Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i po nim adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 15.45. Składka przeznaczona jest na...
Ogłoszenia duszpasterskie Poniedziałek Wielkanocny rok B - 01. 04. 2024 r. 1. „Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą.”- Zmartwychwstały Pan i nas wzywa do dawania świadectwa, że On żyje i nas zbawia. 2. Okres Wielkanocny, czyli pięćdziesiąt dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego należy obchodzić w radości „jako jeden wielki dzień świąteczny, jak jedną wielka Niedzielę”...
Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Palmowa rok B - 24. 03. 2024 r. 1. „Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!”- niech ten pełen radości okrzyk uczniów z uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy wydobywa się również z naszych serc i wprowadza nas w przeżywanie Wielkiego Tygodnia. 2. Rozpoczynamy Wielki Tydzień – czas liturgicznego upamiętnienia i uobecnienia Tajemnicy Paschy Jezusa Chrystusa, której sercem i centrum jest Święte Triduum...
Ogłoszenia duszpasterskie 5. Niedziela Wielkiego Postu rok B - 17. 03. 2024 r. 1. „ (…) Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” – wpatrujmy się z wiarą w Chrystusa Ukrzyżowanego i doświadczajmy słodyczy Jego Miłości. 2. We wtorek – uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Na Mszy Św. o godz. 18.00 będziemy się modlić za Rodziny dzieci z Przedszkola Sióstr. Po Mszy Św. nastąpi akt oddania Rodzin Św. Józefowi. 3. Za tydzień –...
Ogłoszenia duszpasterskie 4. Niedziela Wielkiego Postu rok B - 10. 03. 2024 r. 1. „Tak (…) Bóg umiłował świat, ze Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” – Wielki Post to czas odkrywania tej Miłości i doświadczania życia wiecznego już tutaj, na ziemi. 2. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeżycia Wizytacji Kanonicznej naszej parafii: Siostrom Służebniczkom, Panu Organiście i...
Ogłoszenia duszpasterskie 3. Niedziela Wielkiego Postu rok B - 03. 03. 2024 r. 1. „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo” – Pan Jezus zapowiadając Swoją Mękę i Zmartwychwstanie, umacnia nas, podejmujących trud nawrócenia, w drodze na świętą Górę Paschy. 2. Dzisiaj i jutro przeżywamy Wizytację Kanoniczną naszej parafii, której przewodniczy Ks. Biskup Edward Białogłowski. Program wizytacji: - dzisiaj: · godz. 9.00 - Eucharystia i spotkanie ze...
Ogłoszenia duszpasterskie 2. Niedziela Wielkiego Postu B - 25. 02. 2024 r. 1. „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” - świadectwo Ojca Niebieskiego o Swoim Synu jest dzisiaj dla nas zachętą, abyśmy posłuszni Jezusowi Chrystusowi postępowali na drodze wielkopostnego nawracania się. 2. Przeżywamy dzisiaj „Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami” pod hasłem „W Kościele jesteśmy wspólnotą misyjną”. Zbiórka do puszek przeznaczona jest na Dzieło...
Ogłoszenia duszpasterskie 1. Niedziela Wielkiego Postu rok B - 18. 02. 2024 r. 1. „Duch wyprowadził Jezusa na pustynię…” - niech ten okres Wielkiego Postu będzie dla nas czasem słuchania Słowa Bożego, poznawania prawdy o sobie, walki ze złym duchem i opieranie się na mocy Pana Jezusa. 2. Dzisiaj ostatni dzień naszych parafialnych rekolekcji. Serdecznie dziękujemy Ojcu Rekolekcjoniście – ks. Krzysztofowi Golasowi za posługę Słowa. Niech głoszone Słowo będzie z nami i w...

Show more