· 

Życzenia - Wielkanoc 2024

W I E L K A N O C   2 0 2 4

 

 

 

 

 

                        
Drodzy: Siostry i Bracia!

 

   W ten wielkanocny dzień życzymy codziennego spotykania
Zmartwychwstałego Jezusa! Gdzie Go znaleźć? W Galilei.

 

   W Galilei zostaliśmy powołani i tam poznaliśmy Jezusa. Galilea to
objawienie miłości, to czas bycia z Jezusem. To czas wspólnej pracy, to nasza codzienność. Galilea to pełnia życia w Jezusie.

 

   Życzymy zatem nieustannego powracania do Galilei. Życzymy
pamięci o Zmartwychwstałym Jezusie, który zawsze uprzedza nas
w drodze do Galilei i zawsze tam na nas czeka.

 

   Radosnego i owocnego świętowania!

 

 

 

 

 

Pragniemy też podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do owocnego przeżycia Triduum Paschalnego i czasu Świąt Paschalnych:

 

- Kapłanom – za gorliwą posługę w sakramencie pokuty, posługę Słowa i koordynację wszelkich działań; Ks. Tomaszowi – za troskę o chorych;

 

- Siostrom Służebniczkom, z siostrą Magdaleną na czele – za przygotowanie pięknej Ciemnicy i Grobu Pańskiego, troskę o piękno świątyni i liturgii, oraz wszelką pomoc;

 

- Liturgicznej Służbie Ołtarza (ministrantom i lektorom) – za przygotowanie liturgii, służbę przy ołtarzu i czuwanie na modlitwie; Ks. Adrianowi i panu Bartłomiejowi za opiekę i koordynację;

 

- panu Organistom, panom Kościelnym i wszystkim pomocnikom za gorliwą służbę i wszelkie prace;

 

- paniom troszczącym się o czystość i piękno naszego kościoła;

 

- paniom z Parafialnego Zespołu Caritas – za zbiórkę darów i pomoc potrzebującym z naszej parafii; wszystkim osobom, które włączyły się w zbiórkę darów dla potrzebujących;

 

- druhnom i druhom z OSP Przybyszówka, z panem Komendantem - za straż przy Grobie Pańskim;

 

- wszystkim, którzy pomagali przy tworzeniu Ciemnicy i Grobu Pańskiego;

 

- paniom i panom, którzy podjęli w czasie liturgii posługę lektora i psalmisty;

 

- wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do naszego świętowania, ofiarodawcom i darczyńcom...

 

Wszystkim – serdeczne Bóg zapłać!