· 

Intencje Mszy Świętych 04-10.03.2024

Poniedziałek 04.03.2024 r. święto św. Kazimierza

7:00

 

1. +Edward Matwij

2. +Bronisław Dziedzic 30 dzień po śmierci od żony

+Bronisław Dziedzic od Elżbiety Kostur z rodz.  – poza paraf

9:00

 

1.    W intencji chorych i cierpiących

 

18:00

 

1. W intencji młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmowania o Dary Ducha Świętego

2. +Kazimierz Chmiel

Poza paraf:+ Stanisławę Rzepka od rodz. z Krasnego

Greg. 4: +Janinę Kidacka

 

Wtorek 05.03.2024 r.  

7:00

 

1. ++Marię i Eugeniusz Kobiałka w rocz. śmierci

2. ++Helenę i Ferdynand Kalandyk

+Stanisławę Rzepka od Bogumiły i Stanisław Świder- poza paraf

18:00

 

1. +Władysław Więcek w rocz. śmierci

2. +Kazimierę Zdun  

Poza paraf:+Stanisław Bandrowski od Janusz Sowiński z rodz.

Greg. 5: +Janinę Kidacka

 

Środa 06.03.2024 r.

7:00

 

1. ++Irenę i Władysław Bąk

2. +Stanisławę Rzepka od syna Czesław z żoną  

+Stanisławę Rzepka od wnuka Tomasz z rodz. - poza paraf

18:00

 

1. Dziękczynna z okazji 44 rocz. ślubu Anny i Zygmunt z prośbą o Boże błogosławieństwo

2. +Jadwiga Czyż

Poza paraf:+Danuta Bielecka od rodz. Krzyśko z Francji

Greg. 6: +Janinę Kidacka

 

Czwartek 07.02.2024 r. Św. Perpetuy i Felicyty

7:00

 

1. +Władysław Sagan

2. +Edward Rączy 30 rocz. śmierci

+Stanisławę Rzepka od rodz. z Krasnego – poza paraf

18:00

 

1. ++Martę i Czesław Kurylak

2. +Kazimierę Sarna z 21 rocz. śmierci

Poza paraf: +Danutę Bielecka od Kazimiery z rodz.

Greg. 7: +Janinę Kidacka

 

 

 

 

 

 

Piątek 08.03.2024 r.

7:00

 

1. ++Piotr, Julię, Roman, Bronisław i Józefę oraz ++Janinę i Henryk

2. +Stanisławę Rzepka od bratowej Stefanii i Adam Grabowskich

+Stanisławę Rzepka od bratorej Stefanii i Adam Grabowskich. - poza paraf.

18:00

 

1. ++Irenę, Tomasz i Sławomir Kaszuba

Poza paraf: + Danuta Bielecka od sąsiadki Marii Bednarz

Rozpoczęcie Greg. 8: +Janinę Kidacka

 Sobota 09.03.2024 r.

7:00

 

1. +Stefania Pasterz 2 rocz. śmierci

2. +Stanisław Bandrowski od żony

+Stanisław Bandrowski od Władysław Bandrowski z rodz. z Frysztaka – poza paraf.

18:00

 

1. +Kazimierz Pączek w rocz. śmierci oraz +Grażynę Wyderko

Poza Paraf: +Mirosław Czapka od Kamili Pudło z rodz.

Greg. 09: +Janinę Kidacka

 

NIEDZIELA 10.03.2024 r.  

7:00

 

1.++Janinę, Władysław i Adam Komorowscy

+ Stanisław Miłek od Krzysztof Socha – poza paraf

9:00

 

1. +Helenę Siuba od chrześniaka Sylwester oraz +Stanisław Siuba 36 rocz. śmierci

Greg.10: +Janinę Kidacka

11:00

 

1. +Maria Pieprzak

2. Za Parafian

 

16:00

 

1. +Tadeusz Pater 2 rocz. śmierci  

+Mirosław Czapka od Teresy Ragan. – poza paraf.