· 

Intencje Mszy Świętych 26.02-03.03.2024

Poniedziałek 26.02.2024 r.

7:00

 

1. +Eugenię

2. +Janinę Łagowska

+Czesław Majka od Lucyny Deręgowskiej z rodz.  – poza paraf

18:00

 

1. +Franciszek Walat od synowej

Poza paraf:+ Stanisławę Rzepka od sąsiada Piotr Pokowiec

Greg. 26: +Anna Kocan

 

Wtorek 27.02.2024 r.  

7:00

 

1. O nawrócenie dla Polaków

2. ++Wiktorię i Augustyn Kaszuba

+Stanisław Bandrowski od Antka z żoną - poza paraf

18:00

 

1. +Bożena Pochwat 3 rocz. śmirci

2. +Władysław Waltoś  

Poza paraf:+Czesław Majka od rodz. Szmuc

Greg. 27: +Anna Kocan

 

Środa 28.02.2024 r.

7:00

 

1. O szczęśliwe rozwiązanie dla Aleksandry

2. +Czesław Majka od chrześniaka Bogusław z rodz.  

+Czesław Majka od rodz. Kratów - poza paraf

18:00

 

1. ++Kazimierę Kaszuba 9 rocz. śmierci, +Władysław Kaszuba 10 rocz. śmierci

2. +Tadeusz Kidacki 30 rocz. śmierci

Poza paraf:+Stanisław Bandrowski od Andrzej Sowińskiego z rodz.

Greg. 28: +Anna Kocan

 

Czwartek 29.02.2024 r.

7:00

 

1. O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Piotr Kułacz

2. +Czesławę Pokowiec od Marii i Władysław Gwizdak

+Czesławę Pokowiec od Ryszard Rzepka – poza paraf

18:00

 

1. +Roman Tańcula

2. +Antoni Gaweł

Poza paraf: +Stanisławę Rzepka od wnuka Piotr z rodz.

Greg. 29: +Anna Kocan

 

Piątek 01.03.2024 r.

7:00

 

1. +Czesław Majka od bratowej Elżbiety

2. +Stanisławę Rzepka od córki Marii

+Stanisławę Rzepka od wnuka Piotr Gwizdak z rodz. - poza paraf.

18:00

 

1. Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa za grzechy świata i Polski

2. +Wiesław Waltoś 1 rocz. śmierci

Poza paraf: + Stanisław Bandrowski od Anny i Krzysztof Sowińskich

Zakończenie Greg. 30: +Anna Kocan

Rozpoczęcie Greg. 1: +Janinę Kidacka

 

 Sobota 02.03.2024 r.

7:00

 

1. ++Helenę i Bronisław Wołowiec

2. +Czesław Majka od Andrzej Majka z rodz.

+Czesłąw Majka od rodzin: Długosz i Zofii Molęda – poza paraf.

18:00

 

1. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za grzech świata i Polski

Poza Paraf: +Stanisławę Rzepka

Greg. 2: +Janinę Kidacka

 

NIEDZIELA 03.03.2024 r.  

7:00

 

1.++Wojciech, Genowefę i Marię

+ Danuta Bielecka od rodziny Gielrowskich z Nienagówki – poza paraf

9:00

 

1. O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Rodzin z Róż Różańcowych Rodzin oraz za ++ z zmarłych z tych rodzin

Greg. 3: +Janinę Kidacka

11:00

 

1. +Maria Sieradzka  

2. Za Parafian

 

16:00

 

1. ++Aleksandrę i Mieczysław Molęda

+Stanisław Bandrowski od Dariusz Sowiński z rodz. – poza paraf.