· 

Środa popielcowa 2024

Za nami środa popielcowa oraz rozpoczęcie Wielkiego Postu i rekolekcji w naszej parafii. Módlmy się za ks. rekolekcjonistę Krzysztofa Golasa, o światło Ducha Świętego. Módlmy się także za naszą wspólnotę parafialną, żebyśmy przyjęli głoszone nam słowo Boże. Zachęcamy do uczestnictwa w naukach rekolekcyjnych.