· 

Trzecia rocznica śmierci ks. prałata Stanisława Sznajdera

We wtorek (7.11.2023) obchodzić będziemy 3. rocznicę śmierci ks. prałata Stanisława Sznajdera. Dlatego dzisiaj (5.11.2023) po Mszy Św. o godz. 11.00 przeszliśmy na cmentarz i przy grobie śp. ks. prałata dziękowaliśmy Panu Bogu za Jego życie i posługę duszpasterską w naszej parafii. Odmówiliśmy także koronkę do Bożego miłosierdzia prosząc dla niego o łaskę nieba.

 

Ksiądz prałat Stanisław Sznajder urodził się 20 marca 1942 r. w Komborni jako syn Franciszka i Anieli Klamut. Egzamin dojrzałości złożył w 1962 r. po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie. W tym samym roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął w katedrze przemyskiej z rąk bp. Ignacego Tokarczuka 24 czerwca 1969 r.

 

Po święceniach pełnił następujące posługi:

10.07.1969 – 10.07.1971: wikariusz w parafii Szebnie

11.07.1971 – 01.07.1972: wikariusz w parafii Kraczkowa

02.07.1972 – 24.06.1976: wikariusz w parafii farnej w Jarosławiu

25.06.1976 – 14.06.1977: wikariusz w parafii farnej w Sanoku

15.06.1977 – 29.09.1985: wikariusz w parafii św. Mikołaja (Rzeszów-Przybyszówka)

30.09.1985 – 25.08.2012: proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Rzeszowie

 

Po przejściu na emeryturę aż do śmierci mieszkał przy parafii św. Mikołaja w Rzeszowie.

 

Ks. Stanisław Sznajder pełnił ważne funkcje diecezjalne – był dziekanem dekanatu trzciańskiego oraz członkiem Rady Ekonomicznej Diecezji Rzeszowskiej. Za swoją gorliwą pracę duszpasterską został odznaczony następującymi godnościami kościelnymi: w 1985 – Expositorium Canonicale, w 1990 r. otrzymał przywilej noszenia Rokiety i Mantoletu, a w dniu 25 sierpnia 2004 r. został mianowany Kapelanem Honorowym Ojca Świętego.

 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie…