· 

Różaniec i spotkanie Oazy

Wieczorne spotkanie Oazy młodzieżowej rozpoczęliśmy prowadzonym przez nas różańcem. Następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii - czynnie się w nią włączając. Potem był czas na przywitanie nowych członków. Nie zabrakło również zabaw integracyjnych, spotkania formacyjnego oraz wspólnej modlitwy. Alleluja!