· 

Błogosławieństwo różańców

W czwartek (05.10.2023) w parafialnej modlitwie różańcowej uczestniczyły dzieci przygotowujące się do przyjęcia pierwszej Komunii świętej wraz z rodzicami. Po Mszy świętej o 18:00 miało miejsce błogosławieństwo różańców dla tych dzieci. To szczególny moment w drodze przygotowania do pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Ma być dla dzieci i ich rodzin natchnieniem do wzrastania w wierze przez rozważanie tajemnic z życia Chrystusa i szczerą modlitwę.

 

Podczas liturgii słowa szczególnie wybrzmiał werset z psalmu 19: "[Prawo Pańskie jest] cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, słodsze od miodu płynącego z plastra". Te słowa zwracają naszą uwagę na to, co jest w życiu najcenniejsze - naśladowanie Jezusa Chrystusa w wypełnianiu prawa Bożego. Tego właśnie uczy modlitwa na różańcu.

 

Otaczajmy swoją modlitwą dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii świętej w tym roku oraz ich rodziny. Niech to będzie dla nich błogosławiony czas.

Write a comment

Comments: 0