· 

Intencji Mszy Świętych 19-25.02.2024

Poniedziałek 19.02.2024 r.

7:00

 

1. +Teresę Kłęk 8 rocz. śmierci

2. +Władysław Głuszczyk 8 rocz. śmierci

+Czesławę Pokowiec od rodz. Świdrów  – poza paraf

18:00

 

1. ++Stefanię i Franciszek Sarna

Poza paraf:+ Stanisławę Rzepka od Kazimiery i Wacław Chudziak

Greg. 19: +Anna Kocan

 

Wtorek 20.02.2024 r.  Św. Hiacynty i Franciszek

7:00

 

1. ++Weronikę i Kazimierz

2. +Czesławę Pokowiec od wnuczki Joanny z rodz.

+Czesławę Pokowiec od Czesław Rzepka - poza paraf

18:00

 

1. +Franciszek Walat od wnuczki od wnuczki Sylwii z rodz.

2. +Emil Rączy 25 rocz. śmierci  

Poza paraf:+Stanisławę Rzepka od Mirosław Chudziak

Greg. 20: +Anna Kocan

 

Środa 21.02.2024 r.

7:00

 

1. O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Domiceli

2. +Wiesław Rogoziewicz 30dzień po śmierci  

+Wiesław Rogoziewicz od Tomasza Cieszyńskiego - poza paraf

18:00

 

1. ++Henrykę i Edward Krupa

2. Za zmarłe Matki i Siostry Służebniczki

Poza paraf: + Czesławę Pokowiec od Stanisławy Rzepka

Greg. 21: +Anna Kocan

 

Czwartek 22.02.2024 r. święto Katedry Św. Piotra

7:00

 

1. ++Stanisławę, Franciszek , Ignacy

+Stanisławę Rzepka od Anny Chudziak – poza paraf

18:00

 

1. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Eugeniusza i Anny Micał

2. O błogosławieństwo dla Małżonków

Poza paraf: +Bogumiłę Pączek od rodz. Micałów

Greg. 22: +Anna Kocan

 

Piątek 23.02.2024 r. św. Polikarpa

7:00

 

1. ++Bronisławę i Jan Kidaccy

2. +Czesławę Pokowiec od córki Teresy

+Czesławę Pokowiec od wnuka Adama z rodz. - poza paraf.

18:00

 

1. +Jan Skrabucha

Poza paraf: + Bogumiłę Pączek od Anny i Jan Paja

Greg. 23: +Anna Kocan

 

 Sobota 24.02.2024 r.

7:00

 

1. ++Marianna, Stanisław, Franciszek, Korylowie

2. +Jan Bijoś

+Danutę Bielecka od sąsiadów Jurzyków – poza paraf.

18:00

 

1. +Józefę i Antoni Koryl

Poza Paraf: +Mirosław Czapka od rodz. Cisek z Mrowli

Greg. 24: +Anna Kocan

 

NIEDZIELA 25.02.2024 r.  

7:00

 

1.++Mieczysław, Tadeusz i Eugeniusz Rączy w rocz. śmierci

+ Mirosław Czapka od Joanny i Jerzy Wójcik z rodz. – poza paraf

9:00

 

1. ++Anielę, Stefan, Albert, Marcin Stręczek

Greg. 25: +Anna Kocan

11:00

 

1. +Emil Głuszczyk 20 rocz. śmierci  

2. Za Parafian

 

16:00

 

1. +Adam Wróbel

+Stanisław Miłek od Jan Wojkowskiego– poza paraf.