· 

Intencje Mszy Świętych 03-10.12.2023

Poniedziałek 04.12.2023 r. 

7:00

 

1. +Bogumiłę Pączek 30 dzień po śmierci od bratowej Lucyny

2. +Eugenię Świder od chrześniaka Józef

+Eugenię Świder od Marty Skrabuchy z rodz..  – poza paraf

18:00

 

1. ++Marię i Władysław Kocan oraz +Barbara Kozioł od Martyny z rodz.

Poza paraf:+Kazimierę Zdun od Zbigniew Kutacha

Greg. 4: +Stanisławę Bijoś, + Stanisławę Rzepka, +Stanisław Bandrowski

 

Wtorek 05.12.2023 r.

7:00

 

1. ++Helenę, Józef, Jan, Franciszek Babiczowie

2. +Kazimierę Zdun od Urszuli i Tadeusz Dynia

+Kazimierę Zdun od Mirosław i Zofia Sieradzkich - poza paraf

18:00

 

1. +Halinę Zielińską

2. ++Barbarę i Władysław 10 rocz. śmierci  

Poza paraf:+Eugenię Świder od chrześniaka Józef

Greg. 5: +Stanisławę Bijoś, + Stanisławę Rzepka, +Stanisław Bandrowski

 

Środa 06.12.2023 r. Św. Mikołaja

7:00

 

1. W intencji Panu Bogu wiadomej

2. +Kazimierę Zdun od Marysi Przywara z rodz.

+Kazimierę Zdun od Urszuli i Tadeusz Dynia - poza paraf

18:00

 

1. +Lesław Małek 2 rocz. śmierci

2. +Marta Mściwujewska o spokój duszy

Poza paraf: +Janię Walat od przyjaciół z Miłocina

Greg. 6: +Stanisławę Bijoś, + Stanisławę Rzepka, +Stanisław Bandrowski

 

Czwartek 07.12.2023 r. Św. Ambrożego

7:00

 

1. +Tadeusz Iskra od brata Zbyszka z rodz.

2. +Janinę Walat od wnuczki Karoliny

+Tadeusz Iskra od Mariana Lejowskiego  – poza paraf

18:00

 

1. +Stanisław Borek 5 rocz. śmierci oraz ++Antoninę i Józef Nowak

2. +Genowefę Bąk od Roman Sołtys

Poza paraf: +Genowefę Bąk od Rodziny Radia Maryja

Greg. 7: +Stanisławę Bijoś, + Stanisławę Rzepka, +Stanisław Bandrowski

 

Piątek 08.12.2023 r. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

7:00

 

1. +Genowefę Bąk od Marii Kostur

+Genowefę Bąk od Tadeusz Micał - poza paraf.

9:00

 

1. +Henrykę Więcek od syna z rodz.

+Henrykę Więcek od Genowefy Cygan z rodz.

18:00

 

1. +Genowefę Świder 3 rocz. śmierci od córki Haliny z rodz.

Poza paraf: +Janinę Walat od Anny i Pauliny Zięba

Greg. 8: +Stanisławę Bijoś, + Stanisławę Rzepka, +Stanisław Bandrowski

 

 

 Sobota 09.12.2023 r.

7:00

 

1. W intencji Panu Bogu wiadomej

2. +Janinę Walat od wnuka Damiana

+Janinę Walat od Aleksandry i Jarosław Hładkich  – poza paraf.

18:00

 

1. +Jan Czernij 9 rocz. śmierci oraz ++ Rodziców

Poza Paraf: +Aleksander Borys od Stanisławy i Marek Frańczak z Sandomierza

Greg. 9: +Stanisławę Bijoś, + Stanisławę Rzepka, +Stanisław Bandrowski

 

NIEDZIELA 10.12.2023 r.  

7:00

 

1. ++Zofię, Walenty, Andrzej, Aniela Sieradzcy

+Aleksander Borys od Piotr Magoch z córkami i rodziną – poza paraf

9:00

 

1. +Maria Drozd o dar nieba w 100 rocz. urodzin

Greg. 10: +Stanisławę Bijoś, + Stanisławę Rzepka, +Stanisław Bandrowski

11:00

 

1. +Stanisław Selwa 10 rocz. śmierci

2. Za Parafian

16:00

 

1. ++Edward i Józefę Jastrzębscy

+Janinę Walat od Artur Kabata. -  poza paraf