Bierzmowanie

W sobotę 2 marca 2019 r. w naszej parafii miał miejsce Sakrament Bierzmowania. Uroczystość ta zgromadziła wielu młodych, gotowych  świadomie przyjąć ten sakrament i świadczyć o Bogu w swoim życiu. Młodzież do tej chwili przygotowywała się przez wiele spotkań, katechez i nabożeństw. Kandydatów przygotowywał ks. Łukasz Siwiec, za co bierzmowani są mu bardzo wdzięczni. Sakramentu udzielił ks. Bp Jan Wątroba i wygłosił do wszystkich zgromadzonych homilię. Bierzmowani zatroszczyli się także o piękno liturgii poprzez śpiew, czytanie Słowa Bożego, modlitwę wiernych i dary ofiarne. W podziękowaniu wszystkim księżom zgromadzonym na tej ważnej dla nas uroczystości na czele z księdzem Biskupem – pasterzem naszej diecezji młodzież wręczyła kwiaty.

Weronika Ciuba