Bierzmowanie

1 maja o godz. 10:00 odbyła się uroczysta Msza święta z obrzędem udzielenia sakramentu bierzmowania.
J.E. Ks. Bp Edward Białogłowski, który udzielił młodzieży darów Ducha Świętego podkreślał znaczenie tego sakramentu. Przywołał osobę św. Józefa Rzemieślnika, który współpracując z łaską Bożą potrafił kierować się w swoim życiu mądrością
i pobożnością a zwłaszcza Bożą bojaźnią.

Sakrament Bierzmowania przyjęła młodzież z parafii św. Mikołaja
w Rzeszowie,
św. Maksymiliana
w Rzeszowie, Świlczy
i Mrowli.