Patrzeć z nadzieją do przodu

"Chrześcijanin patrzy do przodu, z nadzieją!" - powiedział ks. Tomasz Bąk, który sprawował dzisiejszą Mszę Świętą o godz. 14:00 w kaplicy cmentarnej. Mówił też, że w chrześcijaństwie silna jest wiara w zmartwychwstanie. Przypomniał wówczas o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią. Św. Jan w swojej Ewangelii pisze, że grób Jezusa znajduje się w ogrodzie - w miejscu, w którym zaczyna się życie. Kaznodzieja wspomniał, że groby naszych bliskich też stają się ogrodem: kładziemy kwiaty, zapalamy znicze. Wierzymy i mamy nadzieję w zwycięstwo nad śmiercią, dzięki Jezusowi. "Tak jak Chrystus zmartwychwstał, tak zmartwychwstaną zmarli i my także zmartwychwstaniemy! Amen!" - zakończył ks. Tomasz.

 

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.

 

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.radiomaryja.pl/kosciol/warunki-odpustu-zupelnego-1-8-listopada/