Życzenia Wielkanocne

„Gdzież jest o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci, twój oścień”

 – woła apostoł Paweł porażony na drodze do Damaszku światłością Zmartwychwstałego Chrystusa. Echo tego okrzyku rozbrzmiewa przez stulecia  jako orędzie życia dla całej ludzkości.

     Także my, ludzie dwudziestego pierwszego wieku, winniśmy sobie uświadomić to zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, ogłoszone niewiastom jerozolimskim
i apostołom. którzy z drżeniem przybyli do grobu. Doświadczenie tamtych naocznych świadków, przekazywane przez Kościół, dotarło aż do nas.

      W radosne święta paschalne niech donioślej rozbrzmiewa orędzie uczniów Chrystusa, orędzie wspólne, które przekracza wszelkie podziały, bo tak gorące jest pragnienie pełnej jedności:

 „Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, o Królu  Zwycięzco bądź nam miłościwy”

Życzymy wszystkim parafianom, aby radość płynąca z wiary w zmartwychwstanie przenikała codzienność i była dla każdego niewyczerpanym źródłem nadziei, miłości
i pokoju.

Wasi Duszpasterze